Krzysztof BIŃKOWSKI

Trener i konsultant SECURITY/FORENSIC

Co w RAMie piszczy ? Analiza zawartości pamięci RAM systemu Windows 10 z punktu widzenia bezpieczeństwa i informatyki śledczej.

Sesja zapozna uczestników za procesem pozyskiwania i zabezpieczania pamięci RAM systemu Windows z punktu widzenia informatyki śledczej, a następnie wykonania analizy zawartości pod kątem potencjalnego oprogramowania złośliwego. Sesja praktycznie zaprezentuje sposoby i techniki oraz oprogramowanie do akwizycji zawartości pamięci RAM, a w dalszej części dokonania zostanie analiza zabezpieczonej pamięci RAM. W sposób praktyczny zademonstrowana zostanie analiza zawartość RAM  poprzez analizę aktywnych i uruchomionych  procesów, połączeń sieciowych oraz metody ekstrakcji danych zawartych w pamięci RAM systemów Windows.

SALA ZIELONA
1 CZERWCA | 13.20 - 14.20