Łukasz RUTKOWSKI

MVP Reconnect

"OMS, czyli Oh My Server..." - Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc?

OMS Log Analytics to najszybciej rozwijany pod kątem dodawania nowych funkcjonalności moduł OMS to zbierania i analizy danych z serwerów. Dzięki zastosowaniu alertowania, Power BI oraz obsługi niestandardowych logów pokażemy, że warto zainwestować w ten element analizy danych, gdyż może w wielu przypadkach posłużyć do predykcji i analizy infrastruktury IT.

SALA NIEBIESKA
2 CZERWCA | 12.50 - 13.50