Błażej Miśkiewicz

Technology Solution Professional – Cloud Infrastructure, Microsoft

Magazynowanie oraz wyszukiwanie danych składowanych w Microsoft Azure

Na tej sesji dowiesz się jakie są możliwości magazynowania danych w Microsoft Azure. Dodatkowo zostanie przedstawione rozwiązanie Azure Search umożliwiające wyszukiwanie informacji. Podczas sesji zostanie zaprezentowane przykładowe rozwiązanie do wyszukiwania danych, które dzięki Microsoft Cognitive Services - APIs będzie umożliwiało wykonywanie wielu dodatkowych operacji, takich jak np. OCR. Sesja ma na celu pokazanie kilku wybranych usług dostępnych w Microsoft Azure i stworzenie z nich jednego działającego rozwiązania.

SALA NIEBIESKA
2 CZERWCA | 09.30 - 10.30