Mariusz KĘDZIORA

Technical Account Manager, Microsoft

6 * (AD+Ex+SCCM) + 10.000 * WinX = Y? Czyli jak rozwiązać tak skomplikowane równanie w projekcie wdrożenia 10.000 stacji z Windows 10.

Miałem ogromną przyjemność brać udział w pracach zespołu, który miał za zadanie stworzyć z 6 niezależnych firm (każda ze swoim IT) jedną dobrze działającą organizację, która w międzyczasie (!) miała przesiąść się na najnowszy zestaw technologii – zarówno od strony infrastrukturalnej jak i klienckiej. Podczas mojej sesji chciałbym pokazać Wam jak był skonstruowany taki zespół, jego zadania, plany i harmonogramy. Pokażę również jak pracowały ze sobą osoby zarządzające ale też inżynierowie wdrażający te projekty w życie. Pokażę co nam poszło dobrze (i warto to powtarzać) oraz co poszło źle i jak staraliśmy się to poprawiać w tracie projektu. Cały projekt trwał ponad 2 lata, a finalnym efektem jest to, że obecnie ponad 10 000 pracowników ma zestandaryzowane stacje robocze (z Windows 10) a dział IT wspiera efektywnie biznes na najnowszych rozwiązaniach i w podejściu usługowym.

SALA NIEBIESKA
1 CZERWCA | 13.20 - 14.20