dr inż. Marek PYKA

Architekt Microsoft Consulting Services

Przez 5 lat posiadacz tytułu Microsoft Valuable Professional w dziedzinie Cloud and Datacenter management. Specjalizuje się w obszarze projektowania rozwiązań bezpieczeństwa dla usług Datacenter oraz Cloud Computing. Obecnie pracuje w Polskim oddziale Microsoft gdzie na co dzień ma okazję wspierać największe Polskie organizacje w rozwoju i zabezpieczaniu usług IT.