Łukasz ZAJĄCZKOWSKI

Trener i konsultant, Infowave

Praca grupowa w praktyce

Na sesji zostaną przedstawione od strony praktycznej trzy narzędzia: Office 365 Groups, Microsoft Teams oraz Microsoft Planner. Powiemy o zastosowaniach biznesowych i możliwościach technicznych organizowania pracy grupowej, współdzielenia treści, budowania obszarów roboczych zespołu oraz zarządzania zadaniami w grupach.

SALA CZERWONA
2 CZERWCA | 12.50 - 13.50