Michał JĘDRZEJCZAK

Cloud Solutions Architect, Expert, COMPAREX

Technologia Microsoft StorSimple – dlaczego nasi klienci jej używają?

Nie ma chyba firmy, w której użytkownicy nie skarżą się na zbyt małą ilość miejsca na dyskach. Nakładają się na to również obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości udostępniania danych, regulacje prawne oraz konieczność optymalizacji kosztów. Podczas sesji omówię rozwiązanie Microsoft StorSimple od strony technicznej ale również biznesowej i regulacyjnej. Wszystko na przykładach wykonanych przez Comparex wdrożeń produkcyjnych chmury Microsoft Azure i rozwiązań StorSimple.

SALA CZERWONA
1 CZERWCA | 10.00 - 11.00