AGENDA

1 czerwca,  czwartek

08.00 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz prezentacje na stoiskach Partnerów

09.00 - 09.15 Rozpoczęcie konferencji

09.45 - 10.00 Przerwa

10.00 - 11.00 Sesje techniczne

11.00 - 11.40 Przerwa - prezentacje na stoiskach Partnerów oraz rozmowy z ekspertami

11.40 - 12.40 Sesje techniczne

12.40 - 13.20 Przerwa - prezentacje na stoiskach Partnerów oraz rozmowy z ekspertami

13.20 - 14.20 Sesje techniczne

14.20 - 15.00 Przerwa - prezentacje na stoiskach Partnerów oraz rozmowy z ekspertami

15.00 - 16.00 Sesje techniczne

Partnerzy strategiczni
Partnerzy medialni